HoryZonty 

festival horského filmu a dobrodružstva 

Ďalšie informácie

AMATÉRSKE FILMY - HLASOVANIE DIVÁKOV

Cenu diváka v kategórii Amatérsky film získal dokument:

 • Na rieke Hjolmo od Petra JEŽA

Poradie ďalších filmov diváci určili nasledovne:

 • 2. Ožralý žralok
 • 3. Muzungu
 • 4. Omo II – Premeny
 • 5. Polajne
 • 6. Pocit
 • 7. Fontainbleau
 • 8. Chechoslovak Riders
 • 9. – 11. Freeskiing Challenge
  Deep Water Soloing
  Zaživa v Bystrici