HoryZonty 

festival horského filmu a dobrodružstva 

Ďalšie informácie

AMATÉRSKE FILMY

Máte film?

Sem s ním! Po minuloročnom úspechu amatérskych dokumentov sme sa i tento rok rozhodli zaradiť do hlavného programu filmy od neprofesionálnych autorov. Týmto chceme dať opäť priestor talentom zo Slovenska na dôstojnú prezentáciu ich diel. Zároveň sa režiséri amatérskych filmov uchádzajú o hodnotné ceny. Okrem trojčlennej poroty, ktorá rozhodne o celkovom víťazovi medzi neprofesionálnymi autormi bude vyhlásený i najlepší divácky amatérsky film. Uzávierka je 5. októbra 2007. Podmienky súťaže a prihlášku nájdete tu.

Kategórie súťaže:

 • Horská príťažlivosť
 • Tajomné cesty
 • Magické hlbiny
 • Biele šialenstvo

Podmienky a pravidlá súťaže:

Tieto pravidlá ustanovujú podmienky fotografickej súťaže organizovanej festivalom dobrodružných filmov HoryZonty

 • Za amatérsky film sa považuje každé hrané, dokumentárne, alebo umelecké dielo, ktorého dej je situovaný do outdoorového prostredia. Dielo musí byť zamerané na športovú činnosť, faunu, flóru, alebo ľudí žijúcich v horách. Podmienkou je, aby sa na filme nepodieľal profesionálny autor, ani filmové štúdio. Film môže byť prezentovaný súčasne na inom festivale.
 • Do súťaže môže jeden autor poslať maximálne dve diela. Každé z nich musí byť na samostatnom nosiči. Dĺžka prihláseného filmu nesmie presiahnuť 30 minút. Minimálna dĺžka nie je stanovená.
 • Dátum spracovania filmu nerozhoduje. Do súťaže sa môžu zapojiť i staršie diela, ktoré neboli doteraz prezentované na našom festivale.
 • Povinnosťou autora je zaradiť svoj film do jednej z kategórii: Horská príťažlivosť, Tajomné cesty, Magické hlbiny, Biele šialenstvo.
 • Prihlásené filmy musia byť nahovorené slovensky, česky, alebo musia mať titulky v týchto jazykoch.
 • Uvedené diela musia byť opatrené názvom filmu a záverečnými titulkami, v ktorých je uvedený autor a tvorca filmu.
 • Diela doručené v inom formáte ako DVD, poprípade DVCAM nebudú akceptované.
 • K filmu prikladá autor kompletne vyplnenú prihlášku. Filmy bez vyplnenej, alebo zle vyplnenej prihlášky nebudú zaradené do súťaže.
 • Autor súhlasí s tým, že informácie uvedené na prihláške môžu byť použité pre účely festivalu.
 • Organizátor festivalu si podľa kvality a zodpovedajúcej témy vyhradzuje právo na zaradenie prihlásených filmov do súťaže.
 • Amatérske filmy sa uchádzajú o cenu poroty a cenu diváka. Proti rozhodnotiu nezávislej poroty zloženej z troch členov sa nemožno odvolať. O najúspešnejšom diváckom filme rozhodnú návštevníci festivalu vyplnením anketových lístkov.
 • Zaslané diela budú vrátené autorom len po dohode s organizátorom.
 • Výsledky budú vyhlásené na záver festivalu, výhercovia budú zverejnení na internetovej stránke podujatia.
 • Každý autor, ktorého film bude zaradený do programu získa voľnú vstupenku na ten blok filmov, v ktorom bude jeho dielo prezentované.
 • Filmy musia byť odoslané tak, aby boli na adresu festivalu doručené do 5. októbra 2007. Tento dátum je záväzný pre všetky prihlásené diela.

Adresa festivalu je:

Festival dobrodružných filmov HoryZonty
Mária Dutková
Radlinského 9
911 05 Trenčín.