HoryZonty 

festival horského filmu a dobrodružstva 

Ďalšie informácie

Chechoslovak riders

Víťazný film - Cena diváka v kategórii Amatérsky film

réžia Marián Ligda
Slovensko, 6 min, 2007

Film je upútavkou k pripravovanému veľkému filmu československému filmu o freeskieroch. Mapuje životný štýl a ľudské možnosti na zasnežených horách Európy, v podaní najlepších riders z Československa.