HoryZonty 

festival horského filmu a dobrodružstva 

Ďalšie informácie

FOTOSÚŤAŽ

Máte fotku?

Ukážte ju aj ostatným. Minulý rok ste mali možnosť vidieť množstvo krásnych fotografií od rôznych slovenských amatérskych fotografov. Všetky boli ohodnotené odbornou porotou a najlepšie boli ocenené. Keďže bol o fotosúťaž veľký záujem, aj tento rok máte možnosť zapojiť sa a poslať svoje najkrajšie kúsky. Na to, aby bola fotka zaujímavá nemusíte byť profesionálom, a preto ak si myslíte, že vaše dielko stojí za to, aby sa naň ľudia pozreli, zúčastnite sa a my ho ukážeme ostatným.

Kategórie súťaže:

 • Svet okolo nás
 • Ľudia v prírode
 • Športy v prírode

Podmienky a pravidlá súťaže:

Tieto pravidlá ustanovujú podmienky fotografickej súťaže organizovanej festivalom dobrodružných filmov HoryZonty

 • Do súťaže sa môže zapojiť každý občan, ktorý splní podmienky stanovené týmito pravidlami.
 • Každý súťažiaci má možnosť prihlásiť maximálne 3 fotografie, na ktoré má výhradné autorské práva a priniesť osobne alebo zaslať ich spolu s riadne vyplnenou prihláškou na adresu: Mária Dutková, Radlinského 9, 911 05 Trenčín.
 • Povinné údaje - meno autora, adresa, telefónne číslo, názov fotografie a kategória - musí obsahovať zadná strana jednotlivej zaslanej fotografie. Za prípadné straty dostatočne neoznačených fotografií organizátori nepreberajú zodpovednosť.
 • Formát požadovaných snímok: čiernobiele, farebné a digitálne fotografie vytlačené na fotopapieri vo veľkosti 20x30 cm.
 • Usporiadatelia si vyhradzujú právo vyradiť zo súťaže príspevky, ktoré nebudú spĺňať požiadavky stanovené v týchto pravidlách.
 • Fotografie budú posudzované odbornou porotou. Hlavná cena za najlepšiu fotografiu Fotosúťaže festivalu bude udelená jednej fotografii spomedzi všetkých vyhlásených kategórií. V každej kategórii budú ďalej vyhodnotené 3 fotografie a odmenené vecnými cenami. Odovzdávanie cien autorom víťazných fotografií sa uskutoční počas záverečného ceremoniálu festivalu.
 • Fotografie finalistov vybrané festivalovou porotou budú zarámované organizátorom a vystavené v priestoroch KaMCOS SR Trenčín počas trvania festivalu, a tiež v uverejnené na webovej stránke festivalu www.horyzonty.sk
 • Zaslané snímky budú autorom vrátené buď osobne, na adrese festivalu alebo poštou, v prípade, že spolu s prihláškou zašlú aj ofrankovanú obálku so spiatočnou adresou
 • Termín uzávierky prihlášok Fotosúťaže festivalu je 31.10.2007.

Adresa festivalu je:

Festival dobrodružných filmov HoryZonty
Mária Dutková
Radlinského 9
911 05 Trenčín.