HoryZonty 

festival horského filmu a dobrodružstva 

Ďalšie informácie
Ing. Marie Borkovcová, PhD
Ing. Marie Borkovcová, PhD

Ing. Marie Borkovcová, PhD

Entomofágia

Vo svete žije približne 3.000 etnických skupín, v ktorých jedálničku sa vyskytuje hmyz. V Európe je však konzumácia hmyzu ešte stále raritou. Ing. Marie Borkovcová, PhD. sa zaoberá entomofágiou už niekoľko rokov a túto oblasť prednáša aj na Mendelejovej poľnohospodárskej a lesníckej univerzite v Brne.

Cieľom prednášky je seriózne zoznámiť poslucháča s významom hmyzu pre výživu človeka, a preto jej obsah mapuje rozšírenie konzumácie hmyzu vo svete. Informuje poslucháča o výživnej hodnote hmyzu, o možných rizikách plynúcich z jeho požívania a o praktických skúsenostiach s konzumáciou hmyzu v Českej republike.

Účastníci prednášky budú mať možnosť niektoré jedlá s hmyzou i ochutnať.