HoryZonty 

festival horského filmu a dobrodružstva 

Ďalšie informácie

DRYTOOL

3. ročník pretekov v drytoolingu

Organizátor pretekov:

HK James Trenčín - horolezecký klub

Charakteristika preteku:

Drytooling patrí medzi relatívne mladé odvetvie horolezectva, ktoré sa snaží preniesť zimné lezenie na umelé steny. Ako pomôcky sa používajú pripevnené alebo voľne visiace drevené kmene, do ktorých lezci zasekávajú svoje čakany a mačky ako do ľadu.

Ako pretekárska disciplína sa drytooling v poslednom čase vo svete dynamicky rozvíja, pod záštitou medzinárodnej horolezeckej asociácie UIAA sa dokonca každoročne koná svetový pohár.

Termín:

17. november 2007

Lokalita:

areál cvičnej horolezeckej steny v Trenčíne