HoryZonty 

festival horského filmu a dobrodružstva 

Ďalšie informácie
moderátori

Rozhovor s moderátormi

Na pódiu skôr improvizujeme.

Dal ich dokopy festival. Na pódiu tvoria druhý rok nerozlučný moderátorský pár. Tréma z nich opadne hneď pri prvom vstupe. Moderátori Zuzana Sedláková a Boris Prekop.

Po roku ste si spolu zamoderovali festival opäť. Ako sa vám spolupracovalo?

Zuzana: Mne sa s Borisom pracuje dobre, rozumieme si a vždy sa dohodneme kto má čo povedať, takže je to príjemná spolupráca.
Boris: Ja som so Zuzkou tiež spokojný. Máme rozdelené úlohy. Ak si treba niečo zapamätať, tak to vždy povie Zuzka.
Zuzana: A Boris zase viac improvizuje.

Takže nemáte všetky vstupy nacvičené?

Boris: Hej, skôr improvizujeme. Pred výstupom sa vždy dohodneme, čo povieme a ideme na pódium.
Zuzana: No a niekedy si úlohy vymeníme, ako sa nám to stalo niekoľkokrát.

Spomínate si na najväčšie faux pas?

Zuzana: Etnomofágia (smiech). Vlastne ani neviem. Pár preklepov sa nám podarilo, skôr si spomínam na minuloročné faux pas.
Boris: Aj ja si spomínam viac na tie minuloročné, ale nič konkrétne mi v tejto chvíli nenapadá.

Moderovali ste ešte niečo okrem tohoto podujatia? Čo vlastne robíte?

Zuzana: S moderovaním som skúsenosti nemala. Minulý rok to bolo prvýkrát. Inak študujem v Žiline dokumentáciu kultúrneho dedičstva.
Boris: Ja už som niečo moderoval. A študujem psychológiu v Bratislave.

Uvidíme vás aj na budúci rok?

Zuzka: Asi áno.
Boris: To záleží na riaditeľke Marke, ja osobne by som bol veľmi rád.

(bp)